USEFUL INFORMATION

Interesting telephones

 • Public safety

 • Description

  Local Police: 977 74 01 00

  Mossos d’ Esquadra: 088 o 977 70 56 80

  Protecció Civil: 1006

  Guardia Civil: 977 74 00 58

  Fireman: 085

  Marítime salvage Tarragona: 977 21 62 03
You can win a travel with #tastingspain Terres de l'Ebre